quinta-feira, 3 de dezembro de 2015

Elektrobiblioteka / Electrolibrary


Elektrobiblioteka / Electrolibrary from printscreen on Vimeo.
.
Dokumentacja pracy nad projektem dyplomowym na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, inspirowanym manifestem El Lissitzkiego z 1923 roku
/ Making of the diploma project on Academy of Fine Arts in Katowice (Poland), inspired by El Lissitzky's manifesto published in 1923.
Zobacz stronę projektu: info.elektrobiblioteka.net/?lang=pl
/ See project info: info.elektrobiblioteka.net

Zobacz artykuł i tekst manifestu: / See also article and manifesto: eyemagazine.com/blog/post/electro-library-dreams
Music: Fingerspitzenfuhl by Normal Music (freemusicarchive.org/music/Normal_Music/Zeromoon_Sampler_III_An_Explanation_of_Difficult_Music/zero05706_vbr)

Sem comentários:

Enviar um comentário